Miroslav Černý

(* 1977 v Opavě)


Básník, prozaik, editor a překladatel. Vystudoval anglistiku a bohemistiku na FF OU v Ostravě a FF MU v Brně. Vydal tři sbírky poezie (Krajina v samotách slova, 2005/2012; Kámen Kondora, 2007; Runová haiku, 2010), dva cestopisy (Africká pohlednice, 2009; Pátá rovnoběžka. Přírodní národy Asie, Afriky a Ameriky, 2011) a překlad Ságy o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém (2009). Jeho dosud posledním publikačním počinem je komentovaná antologie indiánských mýtů Poselství prachu (2013). Jako pedagog a badatel působí na Ostravské univerzitě. Žije v Opavě.

***

I dnes je Opava utopená
v třaskavé směsi kouře a mlhy
pokolikáté už?

Kdysi bílé město
vyvěsilo červené vlajky
a kolem šíje ovinulo
hranostajové boa
v barvě cínu

Vůbec ale nechutná
po hermelínu

Mezi zuby prosívá
plankton písku
a omývá se
ledkem

Smirkovým papírem dře
zkrabatělou kůži
na tváři
škrabošku
místo mokasínů
španělská bota

Za začouzeným sklem
vidím druhý
Bruntál

Špinavou prdel
s krásným okolím

NA LOVU VELRYB

1/

Vypluli jsme v červnu
z přístavu New Bedford
nálada posádky dobrá
zásob dostatek


2/

Brzy jsme chytili
severní vítr
šalupa září novotou
moře je klidné


3/

Jako modré přízraky
prostořecí delfíni
roztínají páteř vlny
na pravoboku


4/

První hejno velryb
zmizelo nedaleko Islandu
rozčarování zaháníme
rumem a klením


5/

V zátoce Zmaru
jsme harpunovali
dva mrože a narvala
pochvala kapitána


6/

Stále plujeme na sever
i když plachtoví trpí
poryvy orkánu
na kýlu sliz

7/

V lanoví terejové
suchá sprcha broků
zmrzačená těla bubnují
do měsíc nemyté paluby


8/

Za polárním kruhem
se příď obalila ledem
pravidelné hlídky
zvýšený příděl tabáku


9/

Polovina plavby
za námi před námi
kolébá se ledovec
jak špunt


10/

Konečně pořádné stádo
do rukou háky a pily
zapomenout na ty
co se utopili


11/

Na ledu zaschlá krev
kuchař nalévá poslední kávu
sněžná slepota, spermacet
návrat do přístavu

SLOVEM SVĚT

Slova.

Slova a světy.
Světy a slova.
Slova ve světě.
Světy ve slově.

Slovem svět.

Slova v pravdě
a pravda za slovy.
Slova vědomá
a v bezvědomí.

Vážná
a na pováženou.

Slova ženy.
Slova stromu.
Slova boha.

Slova v písku,
kamení a řece.
V kříži.

Slova beze slov
a bez rozpaků.

Tu máš, chytej!

Slovo-chtíč,
slovo-můžeš,
slovo-nemít,
slovo-pohleď.

Se slovy
přežívat i žít.
Pochybovat
a trnout.
Znásilňovat je
a přátelit se s nimi.
Znát jejich styky
a zvyky.

Dej mi slovo
a já ti řeknu,
jaký nejsi.

Mramor a mříž.
Soumrak a prsten.
Kotva a lože.

Nestůj!
Cestuj v zásloví!
Hoduj!
Teď!

Opěšalý.
Polonahý.
Jako by sám.
Jako by s někým.
Dlouhověkým.

Prorostlý sluncem...
Prorostlý světlem...
Prorostlý slovem...