Dagmar Pillárová

Výber z básnickej zbierky Nahota lásky od autorky Dagmar Pillárovej

Autorka poézie milostnej i tej inej, ktorá má silnú potrebu podeliť sa o svoje pocity.
Tvorí od svojich 15-tich rokov. V roku 2002 na „nátlak“ okolia vydala svoju debutovú zbierku básni Nahota lásky. V súčasnosti pripravuje jej elektronickú verziu a možno i dotlač. Na druhej zbierke básni intenzívne pracuje...
Jej poézia je blízka čitateľom, je písaná jazykom ich kmeňa, pretože námety čerpá zo života a z vysnívanej reality. Básne rozdáva čitateľom všetkých vekových kategórií, a podľa toho aj skladá slová do viet, vety do veršov a verše do básní.
A keby ste náhodou niečomu v jej tvorbe neporozumeli (skôr výnimka ako pravidlo), verte, že tomu neporozumela ani autorka sama. Veď posúďte sami...


Na vaše prianie k básni Nahota pripájam preklady do ďalších jazykov. Nad prekladmi sa potrápili: Milan Kolcun, Ladislav Perháč, Andrew Billingham, Anna Göblová a Nadežda Boyer.

NACKTHEIT

Durch die Nackheit der Schönheit
malt das Kaminfeuer unser Bild.
Durch die Nackheit der Seelen fűhlen wir,
wie in uns selbst verschlungen wir sind.

Die Schűchternheit der Gedanken
macht uns zu Kleinen,
die doch vom Spiel des Lebens
verlockt sein zu scheinen.

Des Alls einen winzigen Tropfen
stellst nur dar,
doch ohne ihn zu leben,
damit komme ich nicht klar.
Du bist nur des Ozeans winziges Tröpfchen,
in dem mein Wunsch ist fűr immer
zu versenken...

DESNUDEZ

Por la desnudez de belleza
nos reflejamos en el fulgor del hogar.
Por la desnudez de las almas
nos absorbamos el uno al otro.

Por la timidez de nuestros pensamientos
parecemos niňos.
Mas tratamos de jugar el juego de la vida.

Eres sólo un soplo de aire
sin el que ya no puedo vivir.
Eres sólo una gota de oceáno
en la que ahogado desco morir...

MEZTELENSÉG

A tiszta szépség jelenít meg
A kandalló fényében,
S a tiszta lélek visz
Minket egymás közelébe.

Félénk gondolatainkkal gyermekké válunk,
S már az életet játsszuk,
vagy legalább próbáljuk.

Nélkűled légszomjat érzek,
S élni nem tudok,
Víz vagy nekem az életadó,
Amire szűntelen szomjazom...

НАГОТА

Наготой красоты мы изображены
в сверкании камина.
Наготою душ мы питаем друг друга.

Робостью мыслей мы похожи на детей
Игру жизни мы играть пытаемся.

Ты только небольшая часть воздуха
и я уже без нее не могу жить.
Ты только капля океана,
но в ней мечтаю утонуть...

NAHOTA

Nahotou krásy sme zobrazení
v žiari kozuba.
Nahotou duší vpíjame sa
sami do seba.

Plachosťou myšlienok sa deťom podobáme.
Hru života už hrať sa pokúšame.

Si iba malá čiastka vzduchu,
a ja už bez nej neviem žiť.
Si iba kvapka z oceánu,
v nej túžim sa však utopiť...

NAKEDNESS

With the beauty of nakedness we are pictured
in the glow of the hearth.
Through the nakedness of our souls we are
absorbed
into one another.

In the timidity of our thoughts we resemble
babes.
The game of live is what we now try to play.

You are but a tiny particle o air
eithout which I can no longer be found,
You are a mere drop from the ocean,
but a drop in which I long to drown....

ZMYSELNOSŤ LÁSKY

Láska a sladkosť srdca sa pomaly vlievajú
do môjho myslenia.
Klobúčiky dažďa mi stekajú po tvári,
sluch zachytáva i to najjemnejšie šumenie
a prsty úpenlivo stískajú slúchadlo telefónu.

Nedočkavosť sa znásobuje
a rozum už úplne prestáva pracovať.
To je tá nezmyselná krása lásky?!
To je tá príčina ošiaľu a sebatrápenia?!

MOŽNO TO POVIEŠ

Možno to povieš touto básňou.
Možno to povieš s hlavou jasnou.

Možno, alebo radšej možno nie?
Tak prežime už to zblíženie.

Chceš poznať krásu mňa
a ja zas teba.
Tak aspoň šepni...
... tak nám treba...!!!