Jana Jansová

Takže já už vím...

Takže já už vím,
že vzlétat vysoko
se podobá vzkazu mrtvému,
že kdo drží se země
s všudypřítomným křikem,
ten nejezdí prý na pomatených koních.

Done Quijote, Done Quijote,
zda vrhl by ses
na benzinové pumpy,
když teď všechny větrné mlýny
schovaly se v hlavách lidí.

Vedro

Když hadi se vyhřívají,
buďte tiše,
neboť se naplnil čas jedu
a v slunci šelestění
ticho na nitěné uzdě má příliš blízko k šílenství.
Když hadi se vyhřívají,
buďte tiše,
neboť Viktorka hryže
opuštěnost na pasekách,
ve slepé hlavě dva trny a třináct utopených.

(publikováno v Divokém víně 1 / 1967)

Ostatní tvorba Jany Jansové publikovaná v Divokém víně:
DV 18/2005: Jak se zbavit trápení