Jindřich Štreit

CESTA KE SVOBODĚ

Jindřich Štreit, www.jindrichstreit.cz, profesor Slezské univerzity v Opavě, šedesáti osmiletý mladík, největší český dokumentární fotograf, Jindra ze Sovince. Dne 2. října 2014 na VŠVU v Bratislavě obdrží titul doktor honoris causa jako jediný fotograf v Čechách a na Slovensku.
Do Divokého vína vstoupil až v současné internetové podobě. Stal se mým přítelem a učitelem. Dovolil mi, abych jej tak uváděl.
V jubilejním čísle jej představuju v galerii fotenek, jež inspirovaly Josefa Mlejnka k napsání básniček. Druhou galerii Jindry Štreita tvoří fotenky, jež z části vyšly v jeho knížce Cesta ke svobodě, z části se do knížky nevešly. Jindra se seznamoval s feťáky a jejich život zaznamenal v několika údobích – od štěstí prožitého po požití, přes soud až k vězení. Poučné. Říká: Nedostal jsem se s nimi do kolizí. Byli to inteligentní lidé.
Ludvík Hess

obr. 71

náhled 71. obrázku

obr. 72

náhled 72. obrázku

obr. 73

náhled 73. obrázku

obr. 74

náhled 74. obrázku

obr. 75

náhled 75. obrázku

obr. 76

náhled 76. obrázku

obr. 77

náhled 77. obrázku

obr. 78

náhled 78. obrázku

obr. 79

náhled 79. obrázku

obr. 80

náhled 80. obrázku

Galerie obsahuje celkem 132 obrázků.
1-10   11-20   21-30   31-40   41-50   51-60   61-70   71-80   81-90   91-100   101-110   111-120   121-130   131-132  

Ostatní tvorba Jindřicha Štreita publikovaná v Divokém víně:
DV 97/2018: Fotografie
DV 68/2013: Fotografie z knížky (AB)Normalizace!
DV 51/2011: Fotogalerie
DV 100/2019: Vzájemnosti