Zita Malaníková

ZTRACENÁ

Orchidej v poli narcisů
v okolí věže ze slonoviny
Některá tajemství mají zůstat skrytá?
Klamané vědomí
nepluje v klidných vodách
Figurka ve hře někoho jiného
není její volba
Citovou bídu vynahradí
exotický ostrov fantaskního světa
Prozatím…

V BUBLINĚ

Zakletí v představách
neexistujícího světa
abstinujícího citu
v okolí srdce
Možná to bude bolet
Pod kůží podvědomé zvíře má svůj pelech
přes rachotící kosti couvá zpátky
Je zbytečné ptát se
kdy projde cílovými vrátky
S úsměvem dokonalým šklebem
Jinak už to neumí
V kompasu ovlivněná střelka zemským magnetismem
spojením společných veršů
ze strofy stane se myšlenkový celek
dvou planet
se střídavými rýmy
blížící se katastrofy

TYGR ZMIZEL SPOLEČNĚ S KOCOUREM

Lehké kroky blíží se téměř neslyšně
Uvnitř zní ozvěna dostihových koní
hlasitě
Zapomenutí v zahradě
Oprašování starých způsobů
Houpací kohouti potlučení
Proč nekokrhají
Mezi dvěma branami nedospělí
V půlnočních scénách
Líně líny do koše čas sbírá
V zásuvkách spí sníh
Touhy
V modrých tónech
ledového ostří
Propíjí se myšlenky
do dalšího dne
Tvorové z jiných planet
utkali svět
V atlasu mraků
neschopni cíleně
budoucnost číst
Divoké bylinky zarůstají

KŘEHKÁ VALERIE

Krásně kruté porcelánové panenky
soustředěné na střípky ostrých zrcadel
Zraňující každodenní tělesný thriller
vizuálních teroristek
sahající svým výkonem po velkých ovacích
Famózní psycho podívaná
následovnic princezny Padmé
z éterických krajin

THE LIZARD KING

Hej Jime pojď
osedláme hada
prorveme se
na druhou stranu
zrychlíme život
dáme mu říz
Dotkl ses mé duše
není to póza
vnímám tvou smyslnou poezii
tvému intenzivnímu egu
rozumím
Jsi stále živý hmatatelný
víc než většina
pozemských lidí
pojďme čekat na slunce
lehněme si do trávy
probudí nás řev motýlí
Pohrajeme si s fantazií
proletíme dnem
jak vystřelený šíp
do čarovných nočních světů
odvážím se však
jen na samý cíp
Není mi dáno
sdílet s tebou
tak rychlé rytmy
vidím svou mez
své mantinely
Škoda kovboji
ten neustále měnící se
kaleidoskop opojení
všechny ty girlandy
arabesky ornamenty
chaotické pavučiny
co utkal meskalin
tak daleko nedokážu jít
to pro mě není
Tam tě musím nechat
samotného v davu
pocit co prožil jsi tisíckrát
Vím že to pochopíš
Mám strach z předmětů
co se tváří
jejich mimika je děsivá
Sakra Jime!
Čeká tě Paříž!
Horká koupel
fyzická tečka
tvá cesta krajnosti
co zavede tě
do paláce moudrosti
jak sis vždycky přál

MY SECRET

Za písečnou dunou
v nekonečné dálce
stojí rozeklané skalisko
vchod do něj úzký
uvnitř srdce bije přikované
zámkem uzamčené
Nikdo cizí nemá klíč
i já si ho půjčuji jen zřídka
Cesta je plná překážek slz i rozkoší
Přetaví se v bytost
s nezaměnitelnou tváří
tam není třeba vrstev kožešin
na nahé kůži
vpustím tě jen na okraj
tam kam dopadá světlo
V temnějších zákoutích
magický rituál spirituálních rytmů
začíná
Neprobádané území emoce
energie pod povrchem
prorvou se ven ve chvíli naplnění
Ohromná síla den za dnem sílí
V mlhavém oparu myšlenka kráčí
v jedné ruce pootevřenou klec
s bílou holubicí
ve druhé kapsli s cyankáli
Zkouška víry právě začíná
neptej se na nic
nezhmotňuj pochyby
ať kouzlo nezmizí
nechej mi mé tajemství

ZAPOVĚZENÁ …

Jela jsem s tebou smutným vlakem
do míst
kde havran zatáhl křídlem oblohu

Břízy se otřásly hrůzou
studený černý závoj
překryl oněmělý les

Vítr tiše zpíval
tesklivou dumku
o kráse kráčející k věčnosti

I slunce plakalo
vysílením usnulo
na mém klíně

Mám snad právo tě soudit
za spáchaný hřích

Co dala bych já
za vášeň
zničující

Sama nevím

RITUÁLNÍ TANEC

Neznámým územím
našlapuju zlehka
Nejde odolat
odvěké vůni
Zapomenu ráda na dobré mravy
Přeměna ve zvíře
je dokonalá
Buď zticha
ať mluví
rytmus
Ústa zamkni navždy
Já chci zůstat bezejmenná

PŘEDSTAVIVOST DRŽÍM POD KRKEM

Tančíme za mřížemi úzkými
plaveme za sklem plným vody
Propracovaná pouťová představení
pilujeme k dokonalosti
Touha plane slabým ohněm
Vášeň uhasla na předměstí
na slamníku plném blech
usínám

TO CO CÍTÍME JE OPRAVDOVÉ

Dotýkám se tvého těla
i když tu nejsi
Dotýkám se tě
ve své mysli
Hladím tě
Prsty podobají se paprskům slunce
Jarní déšť přináší telegram
plný polibků
Spolu napořád
V mém tajném životě
Zůstaneme
Kdo říká
že platonická láska
nemůže být šťastná?

Ostatní tvorba Zity Malaníkové publikovaná v Divokém víně:
DV 110/2020: Cesta újezdem a další
DV 105/2020: Božská komedie a další
DV 72/2014: Co dělat s iracionalitou a další