Martin Srnec

VODA

Voda je bájné zvíře
Jak krajta plazí se z alejí
když pomine bouře
ale had to není

Voda je krásné zvíře
Umí zrudnout po slunci
jak saharské písky
ale chameleon to není

Voda je divé zvíře
Zašeptá hezky mateřsky
jindy však její řev poděsí
ale tygr to není

Voda je mocné zvíře
V bílé srsti hranostaje
se plíží ke kořisti
dokud neroztaje
ale lasice to není

Voda jsi ty
v skupenství ženském
Voda jsem já
v skupenství mužském
ale člověk to není

Ostatní tvorba Martina Srnce publikovaná v Divokém víně:
DV 83/2016: Nejmenším
DV 77/2015: Ruce a další
DV 74/2014: Můj budoucí život trepky a další
DV 71/2014: Hodina bačáty a další
DV 68/2013: Bechyňská věž a další
DV 64/2013: Nové časy, Jarní luft a další
DV 61/2012: Robert Falcon Scott a další
DV 53/2011: Poprvé mezi proudy aneb tvých 16 a další
DV 51/2011: Afrika, V dešti a další
DV 43/2009: Věda žije, Květen pod kaštany a další
DV 41/2009: Po bouřce, Letní den a další