Petr Bartík

POETICKÝ DÉMON
(text není redigován)

Dobrý den,

jmenuji se Petr a jsem šestnáctiletý student gymnázia. Jsem literárně aktivní, píši povídky i básně a již delší dobu hledám nějaký literární časopis, ve kterém bych mohl publikovat některou z mých básní. Několik časopisů jsem v minulosti oslovil, ale bez úspěchu, proto se teď obracím na Vás. Je možné, abych ve Vašem časopisu publikoval některé mé/má dílo/díla? Musím splňovat nějaké podmínky či musí splňovat určité podmínky má díla, která chci publikovat?

ZELENÉ BOHATSTVÍ

Vítr zpívá krajině vnadné
A slunce dýchá prach ze zaprášených cest Čas zvoní v touhách zeleně nesmělé Krásná matičky přírody tvář jest

Stříbří potůčků a řek objímá údolí
Když ptáci oblohy modř lemují
A jako loďky plují polštáře nebeské

Ryzí něha spí sladce v korunách stromů
A každý nádech upřímnost sama
Motýlí tanec okolo barevných květů
A každý nádech upřímnost sama
Nad skály zraky moudrých orlů
A každý nádech upřímnost sama

Láska pramení zde tak čistá
Jež rozlévá se jako říčka do všeho živého Z pramene napít se může duše každá Ve světě nekonečně barvitého

Již rozezněly víly flétny své
Hrají tak nahlas i tiše
Proto miluj zelené bohatství naše

ANDĚL

Spatřil jsem anděla
tmavou nocí letěl
a hvězda má zářila

K sobě přivolal jsem ho
abych do tváře mu pohleděl
Němé jizvy tvář jeho
a skoro již zas odletěl
Když pak na šrámy optal jsem se
odpověděl:

„Každý šrám, jež mi věčnost do obličeje vryla je lidská lež vyřknutá co za pravdu se skryla.“

Potom povšiml jsem si náhle
polámaných bílých křídel
co chtěly by kmitat stále
a skoro již zas odletěl
Když pak na křídla optal jsem se
odpověděl:

„ Krásná má křídla bývala a hladce po nebi létala avšak když zbraň proti člověku poprvé vystřelila křídla má se zlomila.“


Bledou líci pak
slaná kapička zvlhčila
Nespadla další však
a skoro již zas odletěl
Když pak na slzu optal jsem se
odpověděl:

„ Každá slza, jež zvlhčí mi líce
je pro duše ztracené, co žití své ukončí jedna slza a duší tisíce.“

Bývala jeho tvář čistá a hebká
nyní jest škaredých zranění plná
a křídla jeho dobře mu sloužila
Když ale do výšin vyletěl
bílá křídla ho zradila
Býval veselý
teď poslední andělská slza se zrodila
Býval živý
to ta lidská společnost anděla zabila

Spatřil jsem anděla
v tmavé noci zemřel
a hvězda má zářit přestala

TEORIE ŠESTI MUDRCŮ

Kde pravda marně lapá dech
Tam usíná lež na našich rtech
Kde není rozdíl mezi bolestí a vysvobozením Tam víra bývá prokletím A kde prach je zlatem Tam smrt je darem

Kde hrdost do poslední kapky vyschla již Tam nejurozenější bytostí je myš Kde síla proměniv se v slabost Tam vymřela veškerá chrabrost A kde vyhasl dobroty hlas Tam všechno hezké je necháno na pospas

Kde není pro hříšníky odpuštění
Tam svatyní je zapomnění
Kde mír je vojenskou strategií
Tam city něžné nepřežijí
A kde něha nemá místa
Tam brzy laskavost vytratí se dočista

Kde slzy jsou jen tekutinou slanou
Tam zoufalá srdce rychle chladnou
Kde faleš barvy své mění
Tam otevírají se brány snění
A kde pýcha sílu větru přebije
Tam přežere se každá bestie

Kde pochopení je nedosažitelným cílem
Tam nemůžeme se dělit rovným dílem
Kde nenávist prudce své křičí jméno
Tam svaté nikdy nemůže být ctěno
A kde bojí se nesmrtelnosti
Tam dýchají v atmosféře bezradnosti

Kde všechna pravidla jako svícny zhasla
Tam vzplanula touha užaslá
Kde zrada je neviditelná
Tam krajina je nespasitelná
A kde musíš projít peklem
Tam musíš projít i nebem

ZPĚV VRAN:

Mysl uvězněna v náruči zmatku
Obloha černá jako svědomí
Naděje věrná temnotu prolomí
Snaha marná v nejistotu zasvětí
Nechť započneme další šarvátku.

Čas jako plavidlo, které se nezastaví
Uhání do světa nekonečna, kde světlo není Utrpení shání zlost, jež chrlí oheň Nechť zapálíme další pochodeň.

Pochopitelně jsem napsal mnohem více básní, ale první tři básně řádím k mým lepší. Poslední báseň je už staršího charakteru a uvedl jsem ji pro případ, že předešlá díla jsou moc dlouhá. Nevím, zda-li ode mne můžete publikovat více děl nebo jen jediné dílo, každopádně výběr nechám na vás. Publikovat v literárním časopise některé z mých děl je v podstatě takový můj malý sen a já budu moc rád, když mi tento sen splníte.


Přeji hezký zbytek dne a pohodové svátky