Karel Sýs

JUBILEUM

Ludvíku Hessovi
Z předmostí se valí sud kulatý divokého vína
za řekou je jen ochočená Argentina

DVOJJAZYČNÝ RÁJ

Eluš se bojí:
Až tam nahoře potkám mírnyks dýrnyks Beethovena
když já neumím po německu ani kváknout
Tatata tá to je esperanto
ale jak správně říct Frgis mich nicht?

ČESKÁ LIPKA

Untr den Linden
werden wir kecen und pinden
Pod lipami v Česku mezi námi
vykrvácíme před Lipany

KONBA ŽIJBY

Můj dům můj smrad
Denně se holit
měsíčně stříhat
pravidelně jíst pít říhat
souložení se nevystříhat
nepřečnívat z příhrad
denně vyrážet a denně nedobíhat
milovat pitný režim
dodržovat prstoklad
furt si něco přát
na povel pookřát
předstírat mám tě rád
neopouštět hřad
a jednou umírat

LUDVÍKOVO LEHÁRO

Zahraj mi „Tys moje slunce“
zahraj mi „Měsíční svit“
Nahoře budou spokojeni
dole si budeme kvit

ŘEKA ČARUJE

Poznali jsme se na krásném modrém Dunaji
milovali se na vlnách Orinoka
přebrali mi tě hoši od Bobří řeky
rozešli jsme se v Kačáku

MÁM TO NA KRAJÍČKU

Můj necesér je Secesse
Jen pivo nese se
už ve mně báseň vznese se!

NA PODORLICKÉ FRONTĚ KLID

V Secessi se za rok nehnul ani jídelní list
stejné servírky stejné servítky stejné pivo
jen tobě klesla pěna o jeden kroužek

NÁVRAT NEŽÁDOUCÍ

Dědečku proč jsi mne opustil
dědečku lama zabachtani
El Al tě do Secesse dopraví i v pátek
hvězda určitě ještě nevyšla
navíc je zataženo
Zasadil jsem ti kámen do chodníku
tam kam sis odložil kufr
který už nebudeš potřebovat
Tvé dvouplášťovky obdrží velitel ponorky
tvou břitvou si podřízne štětiny Pinďa Jöckl
tvými vlasy vycpou sedadlo Heydrichova mercedesu
tvé vlasy rozežerou jeho slezinu…

Přijdu ale jen na deci vína
Spěchám na dobytčák do Terezína!

V CÍLOVÉ ROVINCE

Lípy zas po roce
kolik ryb uplavalo v řece kolik v potoce?
Buď vděčný za verš za rok za měsíc
za červencový den
Co chceš víc?
Jsi pán času z Nemanic

ZLEVNĚNÁ POEZIE

Jednolůžkový pokoj dvoulůžková báseň
Tak málo za sen!
Dvouděložné čtyřverší tajnosnubná odyssea
shora inspirace dřina zdola

69

Když zpívat tak leda vzlykem
s kamenem pod jazykem!

MRTVÁ SEZÓNA

Do pekla jen na skok
jenže z pekla nevyskočíš
Popel ve vlasech
síru v očích

OBJÍŽĎKA

Každý rok v Kostelci báseň spustila
a teď vakuum
pusto prázdno duto bezvětří
Poezie K.O.!
Přírodo proč jsi mne zradila
už nemáš hrůzu z prázdna?

Ocitl jsem se v slepém rameni
v mrtvém úhlu
v zóně nikoho
Jaké bych chtěl ještě znamení?!
Na co noty
proč sedmimílové boty
krok od nicoty?

S bohem už nerozmlouvám denně
dřív to bylo diktorande permanento
sotva jsem se dočkal pauzy na močení
Nejspíš jsem už všechno řekl
nebo řekl všechno on mně
anebo mu došla vyřídilka

Všechno se už stalo
Dosti viděno dosti mníno
viď Rimbaude
došly hlásky a teď bychom už jenom koktali
nebo recitovali znakovou řečí
Jak bych prsteníkem řekl „Bůh“?
Byla by to urážka majestátu!
A proto ode dneška
mlčím jak boží hrob
Přece mne nepropustíš beze slova?
Za slovo se i tvá nemohoucnost schová
Nebo je zase všecko jinak?

VEČERNÍČEK 2015

Nebuď jak malé děcko
Pivo napěněno
arkticky vychlazeno
daleko je prodané Řecko

ROTARY FERDYŠE PIŠTORY

Ferdinand Poseroutka prosí Gottwalda:
Chtěl bych se opět uplatnit
kadil jsem Benešovi
kadil jsem Háchovi
já každý režim chutě pokadím…
A zpod pera mu teče syrovátka
a stoupá řídký dým

ŠESTÁ KNIHA MOJŽÍŠOVA

Než nastane konec světa
bude vyřčeno slovo
nebo kratičká věta
v newspeaku nebo v basic english
Bůh do ní však vložil nečekané hrubky
I kdyby se věty někdo domák
bude se stydět vyslovit ji nahlas
nebo si řekne: To je ňáká kravina
hámotina písemka prvňáčka
Vy se mi ale líbíte
možná jste prorok
Tož tady je to varieto bez záruky ovšem
na vlastní nebezpečí a na vaše triko:
„Vilydněný lydi vipadněte
zavýrám chrám i krám
S Pánem Logem!“

SLEPÉ RAMENO JORDÁNU

„Tam ničím by nesměli hnout, kdyby šlo po mém…“
Fráňa Šrámek: Vzpomínka na Písek


Hle moje díra kostelecké zeleně
tropy bez výjezdní doložky
dětská džungle z níž nesmí se nic vynést
U vchodu vybírá Rimbaud
u východu tě prošacuje celník Rousseau
Má sobota sobot
mé milostivé léto!

PRINCIP ENTROPIE

Jsme otroci včerejška
sluhové dneška
lháři budoucích vzpomínek

Ostatní tvorba Karla Sýse publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: XXX
DV 130/2024: Manono
DV 129/2024: Jsem
DV 128/2023: Poněkud
DV 127/2023: Poslední podmazání
DV 126/2023: U studánky zas po roce
DV 125/2023: XXX
DV 124/2023: Jeden za druhým a další
DV 123/2023: Bosky
DV 122/2022: Z pramenů
DV 121/2022: 7. 6. 2021
DV 120/2022: Bez názvu
DV 119/2022: Lešení neruší krásu stavby a další
DV 118/2022: ***
DV 117/2022: ***
DV 116/2021: ***
DV 115/2021: ***
DV 114/2021: ***
DV 113/2021: Nepřijatý hovor a další
DV 112/2021: Ze sbírky Nepřijatý hovor
DV 111/2021: Ze sbírky Velká inventura
DV 110/2020: Pod stříškou restaurace U tří božích bojovníků a další
DV 109/2020: Břídil stát a další
DV 108/2020: Ze sbírky Velká inventura
DV 106/2020: Ze sbírky Velká inventura
DV 105/2020: 69, Předposlední vážné varování
DV 104/2019: Poselství o stavu húnie a další
DV 103/2019: Studánka v kosteleckých lukách a další
DV 102/2019: Stromovka
DV 101/2019: Vysoké kleště jara a další
DV 100/2019: +++ a další
DV 99/2019: xxx a další
DV 98/2018: +++ a další
DV 97/2018: +++
DV 96/2018: Transfúze a další
DV 95/2018: Neomítnuté básně
DV 94/2018: Útržky paragonu
DV 93/2018: Adresář, Před rozvodem? a další
DV 92/2017: Palmovka
DV 91/2017: Dilema, Studánka v kosteleckých lukách a další
DV 90/2017: Boží mlýny a další
DV 89/2017: Na skok v pekle a další
DV 88/2017: Konec nedostupnosti a další
DV 87/2017: To jsou ty paradoxy a další
DV 86/2016: Je, Spěch a další
DV 85/2016: 70. narozeniny a další
DV 84/2016: Co zbude ze svrženého anděla? a další
DV 83/2016: Slečně Apoleně Šenkýřové a další
DV 82/2016: Koleda, Nevím a další
DV 81/2016: Básně všeho druhu
DV 80/2015: Návrat nežádoucí a další
DV 78/2015: Jednorázové básně
DV 77/2015: Tajnost nad tajnost
DV 76/2015: Ekumenický záchranný pás a další
DV 75/2015: Venkovan k Jiřímu Ostermanovi a další
DV 74/2014: Má abeceda
DV 73/2014: Tolik, Bez cíle a další
DV 72/2014: Carpe diem a další
DV 71/2014: Elegie ke skopcům a další
DV 70/2014: A bude hůř, páni spisovatelé! a další
DV 69/2014: Úloha masa v dějinách
DV 68/2013: Nucený výsek krásy
DV 67/2013: Apokalypsa podle Joba
DV 66/2013: Jak se tam poznáme?
DV 65/2013: Krejcárek, Ani Ťuk a další
DV 64/2013: Touhy tříletých a další
DV 63/2013: Zmrzlá loď kapitána Flinta a další
DV 62/2012: Úryvky
DV 61/2012: Vzducholoď v parku
DV 60/2012: Apokalypsa podle Joba
DV 59/2012: Co dělat?, Inspirace a další
DV 58/2012: Když, Smrtelná lačnost a další
DV 57/2012: Co mám, Co bych chtěl a další
DV 56/2011: Operace 14. dubna - na sv. Vincence a další
DV 55/2011: Jednou tragédie jednou fraška a další
DV 54/2011: V případě potřeby pokračujte v životopisu na zvláštní papír a další
DV 53/2011: Do vlastních rukou, Zuřivý duben
DV 52/2011: Už bez názvu, Tam na konečné
DV 51/2011: Hle Paříž
DV 50/2010: Bez názvu, Ještě večer...
DV 49/2010: Malý a ještě menší pokrok a další
DV 48/2010: Písecké věže a vížky/výšky
DV 47/2010: Touha po tropech a další
DV 46/2010: Písecké věže a vísky a další
DV 45/2010: Záznam o milování s andělem
DV 44/2009: Pokolikáté už?, Bejvávalo dobře a další
DV 43/2009: Cesta do středu země a další
DV 42/2009: Hlad je cynický kuchař a další
DV 41/2009: Ještě nejsi na řadě a další
DV 40/2009: Jak nahoře tak i dole a další
DV 39/2009: Zimní spánek, Ledová sfinga
DV 38/2008: ***
DV 37/2008: Mys Dobré naděje, Epištola k Židům
DV 36/2008: Po roce v Kostelci a další
DV 35/2008: 24. dubna 2008
DV 34/2008: Měkký podbřišek Evropy a další
DV 32/2007: Být ještě naposledy kýmsi pochválen a další
DV 31/2007: Bejvávalo dobře, Nároží u Kořízků a další
DV 30/2007: Snít, Krejčího 4
DV 29/2007: Byla noc krásná májová
DV 28/2007: Co se stalo (V čekárně)
DV 27/2007: Díra zeleně, Velký vánoční masturbant
DV 26/2007: Co mi dává jaro
DV 25/2006: (Jak je sladká cestička…), Neurčitá zájmena a další
DV 24/2006: Spojité nádoby, Všeho s mírou a další
DV 23/2006: Záhadný recept, Právo veta a další
DV 22/2006: (Doznání Bez mučení…), (Účet přijde každému…) a další
DV 21/2006: (Všem(u) navzdory Proti všem…)
DV 20/2006: Všemu navzdory, Na prsty ode dna a další
DV 19/2005: Pravidlo mokré čtvrti, Co chci a další
DV 18/2005: Citová výchova, I. Něžné tušení a další
DV 17/2005: Eden zbitej z beden, Hůlka po babičce a další
DV 16/2005: Závada není na vašem přijímači
DV 15/2005: Voyer
DV 14/2005: Malá násobilka
DV 13/2004: Popěvky o víně, (Pnem se po sobě…)
DV 12/2004: Anamnéza, Smrt si ráda vykračuje po schodech a další
DV 11/2004: Apokalypsa podle Joba
DV 10/2004: Pozdě k ránu, Dům a další
DV 9/2004: Časovaná budoucnost, Levitace a další
DV 8/2004: (V noci mě opéká na rožni…), (Obletím polovinu země…) a další
DV 7/2003: Den bez tebe, Cestou z Ischie do Neapole a další
DV 6/2003: Klín klínem, (Postýlko prostři se…) a další
DV 5/2003: Žít, (Tam za řekou…) a další
DV 4/2003: Devatero božích jmen, Když tu nejsi a další
DV 2/2003: Propadlá vstupenka, Pozdě k ránu a další
DV 1/2002: Černé divadlo, Šestnáctiletí svůdníci na jezerní plovárně vpodvečer a další